ระบบเลขคุมทะเบียนบันทึกข้อความระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ยินดีต้อนรับสู่ระบบ ระบบเลขคุมทะเบียนบันทึกข้อความระบบจัดซื้อจัดจ้างครับ

Get started with Yii

เกี่ยวกับระบบ

ระบบนี้เหมาะสำหรับการออกเลขต่างๆเพื่อป้องกันการออกเลขซ้ำกัน ลดภาระการเดินขอเลขหนังสือจากธุรการ

พัฒนาโดย ฝ่ายยุธศาสตร์และสารสนเทศ โรงพยาบาลไชยปราการ สนใจติดต่อ 053870444-501 ในเวลาราชการเท่านั้น